شركت فولاد مباركه به عنوان يكي از رسالت هاي اصلي خود كليه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را بصورت دانش محور تعريف نموده است كه اين فعاليت ها مبنا و پايه همكاري و ارتباط نزديك با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و شركتهاي علمي و تحقيقاتي ملي و بين المللي مي باشد.

 

اینفوگرافی واحد تحقیق وتوسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0