دوران

لطفا صبر کنید ...

حمیدرضا عظیمیان

مدیر عامل

حمیدرضا عظیمیان

مدیر عامل

 • تلفن : 03152735910
 • پست الکترونیکی : .

عباس اکبری محمدی

معاون نیروی انسانی و سازماندهی

عباس اکبری محمدی

معاون نیروی انسانی و سازماندهی

 • تلفن : 52733404-031
 • پست الکترونیکی : -

مختار بخشیان

معاون بهره برداری

مختار بخشیان

معاون بهره برداری

 • تلفن : 52733206-031
 • پست الکترونیکی : -

طهمورث جوانبخت

معاون فروش و بازاریابی

طهمورث جوانبخت

معاون فروش و بازاریابی

 • تلفن : 52733460-031
 • پست الکترونیکی : -

احمد سعیدبخش

معاون اجرای پروژه‌ها

احمد سعیدبخش

معاون اجرای پروژه‌ها

 • تلفن : 52733520-031
 • پست الکترونیکی : -

محسن رضیعی

معاون اقتصادی و مالی

محسن رضیعی

معاون اقتصادی و مالی

 • تلفن : 52733240-031
 • پست الکترونیکی : -

غلامرضا طاهری

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها

غلامرضا طاهری

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها

 • تلفن : 52735110-031
 • پست الکترونیکی : -

محمدیاسر طیب‌نیا

معاون امور معادن

محمدیاسر طیب‌نیا

معاون امور معادن

 • تلفن : 52731147-031
 • پست الکترونیکی : -

سیدمهدی نقوی

معاون تکنولوژی

سیدمهدی نقوی

معاون تکنولوژی

 • تلفن : 52733226-031
 • پست الکترونیکی : -

رضا یزدخواستی

معاون خرید

رضا یزدخواستی

معاون خرید

 • تلفن : 52733291-031
 • پست الکترونیکی : -

ایرج ترابی

مدیر روابط عمومی

ایرج ترابی

مدیر روابط عمومی

 • تلفن : 52733451-031
 • پست الکترونیکی : -

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0