نظام فروش محصولات

تنوع محصولات و گستردگي دامنه انتخاب مشخصات محصول با توجه به ويژگي هاي مختلف ابعادي و فني (همانند ضخامت ، عرض ، طول ، کيفيت ، وزن کلاف ، وضعيت لبه ، صافي سطح وچندين ويژگي قابل انتخـاب ديگــر ) گستره وسيعي را بوجــود مي آورد که توليد بر اساس سفارش را اجتناب ناپذير مي نمايد. به هـمين لحــاظ پس از دريـافت مشخصـات محصــول نهـايي ، بــراي تحويل در يک دوره زمـاني مشـخص( فـروش در دوره 30 روزه و معمولاً براي دو يا سه ماه آينده ) توافق مي شود و همواره سعي مي گردد محصول در زمان تعيين شده توليد و تحويل مشتري گردد. به اين نوع فروش « فروش مطابق سفارش» گفته مي شود ، البته بخشي از توليدات نيز به صورت ناخواسته با مشخصات سفارش منطق نبوده که به دليل آماده تحويل بودن اين نوع محصول ، فروش آن به صورت تحويلي فوري صورت مي گيرد.

ماموريت سازماني

با توجه به جايگاه ويـژه فولاد در توسعه اقتصادي يک کشور و همچنين نيـاز کشور به انواع محصولات فولادي ، شرکت فولاد مبارکه تامين نياز داخلي به انواع محصولات فولادي تخـت براي رفع نيازهاي فعلي و آينده مشتريان را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده است. در اين ميان فروش داخلي وظيفه بازاريابي و فروش محصولات توليدي در بازار داخل ، مديريـت سفارشات صادره تا زمان توليد و حمل آن ، رسيدگي به ادعاهاي فني و جبران خسارت احتمالي ، جمع آوري اطلاعات بازار ، مديريت تقاضا و قيمت را بر عهده دارد.اين واحد از شروع راه اندازي در سال 71 تاپايان سال 94 نزديک به 80 ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت گرم نورد ديده، اسيدشوئي شده ، سرد نورديده و پوشش دار را در بازار توزيع نموده است .

پذيرش مشتري

با توجه به لزوم توسعه محصولات و افزايش سهم بازار که براي هر شرکت توليدي و بنگاه اقتصادي اهميت دارد ، فولاد مبارکه نيز همواره سعي نموده است که در جهت پيدا نمودن بازار ها و مشتريان جديد اقدام نمايد و نياز آنها را از طريق يکي از کانالهاي چهار گانه عرضه و فروش محصولات تامين نمايد .با توجه به تناژ بالاي توليد در فولاد مبارکـه مشتريانــي مي توانند بصورت مستقيم متقاضي خريـد از فولاد مبارکه باشند که داراي پروانه بهره برداري و با ظرفيت مصرف ورق به ميزان ساليانه حداقل 1000 تن در محصولات گرم نورديده و اسيدشويي و يا500 تن از يکي از محصولات سرد ، گالوانيزه ، رنگي و یا 200 تن قلع اندود و يا 1000 تن به صورت ترکيبي باشند و لازم است کارخانه مشتري در حال توليد ومجهز به تجهيزات تخليه ، انبار داري و ماشين آلات تبديل ورق فولادي به محصول نهايي و داراي برنامه مصرف مستمر در يکي از محصولات شرکت فولاد مبارکه باشد.

لذا چنانچه داراي شرايط اعلام شده فوق مي باشيد، لطفاً مدارک زیر رابه صورت فایلهای با فرمت jpg و حجم کمتر از یک مگابایت ذخیره نموده و جهت ثبت نام به قسمت ثبت نام مشتریان جدید در همین سایت مراجعه نمایید.


مدارک مورد نياز :‌
-1پروانه بهره برداري يا گواهي فعاليت صنعتي
2-گواهي مؤديان مالیاتی
3-استعلام شناسه ملي
4-فهرست سهامداران شرکت
5-تصویر سند مالکیت کارخانه
 
شكايـات و ادعاي مشتريان

هرگاه مشتري پس از دريافت محصــول ، آن را مطابق خـواسته خود ( بر اساس مندرجات تائيديه سفارش ) نديد مي تواند مبادرت به طرح شكايت نمايد . اين شكايت بطور كلي در دو بخش تجاري و فني دسته بندي ميگردد ، بخش اول مـربوط به مشخصات تجاري و دستـه دوم مربوط به ويژگيهاي فـني محصولات مي باشد . لازم است مشتري در مورد عدم تطابق مشخصات و کيفيت کالاي ساخته شده با مشخصات ذکر شده در برگه تائيده سفارش ظرف مدت 15 روز و براي نواقص پنهاني که پس از کاربرد محصول مشخص و ظاهر ميگردد ظرف مدت 90 روز از تاريخ تحويل کالا شكايات خود را كه حاوي اطلاعاتي در مورد عيب مشاهده شده ، شماره سفارش ، شماره محصول ، وضعيت فعلـي محصول و محل نگهداري آن است به اداره فروش مربوطه منعكس مي نمايد . به این صورت که با مراجعه به سامانه CRM مبادرت به ثبت ادعای مورد نظر می کنند. پس از ثبت ، واحد پشتيباني فني مشتريان كه مسئوليت رسيدگي اجرايي به شكايات را دارد ، ادعا را دريافت و پس از جمع آوري اطلاعات مربوط به ادعا و بررسي هاي لازم در صورتيكه نتيجه بررسي ها مثبت باشد ، نسبت به اعلام قبول و ارائه راه حل جبران آن به مديريت محصولات اقدام ميكند. در صورتيكه براي بررسي ادعا و اظهار نظر در مورد آن بازديد از كارخانه مشتري و بررسي محصولات ارسال شده ضرورت داشته باشد ، كارشناس فني مربوطه جهت رسيدگي حضوري ، به همراه بازارياب مربوطه نزد مشتري رفته و با مشاهده و نمونه گيري و انجام اقدامات لازم ديگر ، ادعای مشتري را بررسي مي نمايند و نهايتاً نتيجه بررسي ادعا به بازارياب مربوطه منعکس مي شود . در صورتي که ادعا از طرف کارشناس فني مورد تائيد قرار گرفته باشد خسارت ناشي از آن به نحو مقتضي از طرف شرکت فولاد مبارکه جبران مي شود .
 
اداره فروش مرکزي 1

اين اداره وظيفــه فروش و سرويس دهي به مشتريـان خودروساز و صنايع وابستــه ، سيلندر سازها ، صنايع فلزي سبک ، توليد کنندگان ورقهاي گالوانيزه و مصرف کنندگان ورق هاي رنگي را بعهده دارد.

اداره فروش مرکزي 2

اين اداره وظيفه فروش و سرويس دهي به شرکت هاي سازنده لوله و پروفيل ساختماني ، توليد کننده لوله هاي انتقال سيالات (نفت و گاز )و مخازن تحت فشار ، سازندگان اسکلت فلزي و سوله سازها ،صنايع کشتي سازي و سازه هاي دريايي ، پروژ ه هاي ملي ، سازندگان ماشين آلات سنگين را عهده دار است.

 5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0