لیست اولویت‌های پژوهشی شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد موضوعات پژوهشی مورد نیاز و اولویت‌دار خود را به شرح ذیل مطابق گردشکارهای مربوطه واگذار نماید. لذا از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که توانایی انجام این پروژه‌ها را دارند دعوت می‌شود پس از مطالعه شرایط مندرج در سایت و دریافت فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی، طرح‌های تحقیقاتی خود را به صورت رسمی حداکثر تا تاریخ اعتبار مندرج در جدول به نشانی اصفهان ـ شرکت فولاد مبارکه ـ واحد تحقیق و توسعه ـ دفتر ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پست و همچنین نسخه دیجیتال آن را به آدرس پست الکترونیک ucp@msc.ir ارسال نمایند.
بدیهی است شرکت فولاد مبارکه در قبول یا رد پیشنهادهای رسیده مختار می‌باشد.
لازم به ذکر است پیشنهاد های تحقیقاتی در مرحله اول مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و سپس با ارائه کنندگان پیشنهادهای تحقیقاتی برتر جهت ارائه پروپزال تکمیلی و برگزاری جلسات مشترک و بازدید هماهنگی لازم صورت خواهد پذیرفت. لذا در این مرحله امکان بازدید وجود نخواهد داشت.

ردیف کد رهگیری عنوان حوزه تاریخ فراخوان تاریخ اتمام مهلت لینک دریافت RFP

1.

OPE/97/077 ساخت کوره آزمایشگاهی آنیل پیوسته محصول و فرآیند 1399/04/03 1399/05/20

منقضی

2.

OPE/98/105 مطالعه و بررسی تکنولوژی های جدید کنترل غبار در واحد انباشت  برداشت فناوری و مهندسی 1399/04/03 1399/05/20

منقضی

3. OPE/98/112 اجرای آزمایشی سامانه کاهش یون فلوراید در پساب خروجی واحد ریخته گری و ایجاد پایلوت مرتبط با آن فناوری و مهندسی 1399/04/08 1399/05/20

منقضی

4. OPE/99/002 بررسی، امکان سنجی و پوششدهی رولهاي لوپر نورد نهایی نورد گرم به منظور افزایش عمر کاري و بهبود کیفیت سطحی ورق فناوری و مهندسی 1399/04/23 1399/05/20

منقضی

5. OPE/99/011

استخراج مدلهاي فانکشنهاي کنترلی نورد پوسته اي

فناوری و مهندسی 1399/04/29 1399/05/20

منقضی

6. TEC/98/071 انتخاب و تدوین مدل مرجع حاکمیت داده Data Governance و نقشه راه پیاده سازی آن در فولادمبارکه فناوری و مهندسی 1399/05/06 1399/06/22

منقضی

7. TEC/98/072 انتخاب و تدوين مدل مرجع حاكميت سرويس ها Service Governance و نقشه راه پياده سازي آن در فولادمباركه فناوری و مهندسی 1399/05/06 1399/06/22

منقضی

8. TEC/98/114 مطالعه ابزار نوين زبان گزارشگري كسب و كار توسعه پذير (XBRL) كاربردها و راهكار پياده سازي و به كارگيري آن در سيستم‌هاي اطلاعاتي گروه فولاد فناوری و مهندسی 1399/05/06 1399/06/22

منقضی

9. OPE/99/022
تحقیق و شناسایی  و پیاده سازی روش مناسب جهت بازرسی از سطح تختال در ماشین های برش ریخته گری
فناوری و مهندسی 1399/05/20 1399/06/22

منقضی

10. OPE/98/035

ریشه یابی ارتعاش بالاي کمپرسور 51 مدول F واحد احیا مستقیم و ارائه ي راهکار جهت کاهش آن تا حد مجاز

فناوری و مهندسی 1399/05/26 1399/06/22

منقضی

11. OPE/98/015 روش های افزایش ظرفیت ریفرم گس کولر و شناسائی عوامل موثر بر عملکرد آن فناوری و مهندسی 1399/06/23 1399/07/30

منقضی

12. PUR/99/033

بازنگری و بروز رسانی فرآیند ارزیابی عملکردفولاد مبارکه از دیدگاه تامین کنندگان

مدیریت 1399/07/21 1399/10/05 دریافت
13. OPE/98/087 بهبود مقاومت به خوردگی ، سایش و افزایش عمر مفید به همراه قابلیت ماشین کاری مناسب سطح پوسته و لوب دمنده های ناحیه آهن سازی شرکت فولاد مبارکه فناوری و مهندسی 1399/09/01 1399/10/05 دریافت
14. OPE/98/111 تحلیل علل شکست فن های پروسس واحد گندله سازی به منظور اصلاح طراحی و جلوگیری از شکست در فن های بزرگ دیگر و نیز افزایش عمر آنها فناوری و مهندسی 1399/09/01 1399/10/05 دریافت
15. OPE/99/043 بررسي امكان ساخت سنسور مناسب براي تشخيص گرفتگي ايراسلايدهاي بخش آسياب واحد گندله سازي جهت جلوگيري از توقفات اضطراري فناوری و مهندسی 1399/10/03 1399/10/30 دریا فت
16. OPE/99/048 بومي سازي تهيه و تامين رنگ مناسب دستگاه ربات مارك زن خط نورد گرم 51 فناوری و مهندسی 1399/10/03 1399/10/30 دریافت
نکات قابل توجه:
1-دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي طرف قرارداد براساس توانمندي هاي پژوهشي اولويت بندي شده مي‏توانند پيشنهاد طرح ارائه نمايند.
2- ساير دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي پس از ارسال طرح پيشنهادي براساس شرايط و مطابق با توانمندي هاي پژوهشي که ارايه خواهند داد، ارزيابي مي‏گردند.
دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي که طرف قرارداد شرکت فولاد مبارکه نمي باشند همراه با ارايه پيشنهاد طرح، فرم خود اظهاري را نيز تکميل و ارسال نمايند.
دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي طرف قرارداد براساس توانمندي هاي پژوهشي اولويت بندي شده مي‏توانند پيشنهاد طرح ارائه نمايند.
 
 
3- پيشنهاد از طرف دانشگاه ها، مراکزتحقيقاتي، شرکت هاي دانش بنيان، قابل پذيرش مي باشد.
4- پيشنهادها براساس شرايط و معيارهاي شرکت فولاد مبارکه ارزيابي مي گردد و پس از آن شرکت در رد يا قبول آن مختار خواهد بود.
5- پيشنهادها براساس توانمندي هاي برتر دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي انتخاب خواهد شد. شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي مستقر در پارک ها و شهرک هاي علمي و تحقيقاتي بايد از طريق سازمان متبوع پروپوزال ارسال نمايند.
6- توانمندي هاي ممتاز دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي در محور و زير محورهاي پژوهشي، ازطريق مکاتبه با پست الکترونيکي UCP@ MSC.IR اطلاع رساني مي گردد.
7- هزينه هاي پرسنلي طرح هاي تحقيقاتي براساس شاخص تحقيق مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محاسبه مي گردد.
 
 

8- امکان پيش پرداخت براي انجام پروژه تحقيقاتي وجود ندارد.
9- نيازهاي تحقيقاتي براساس ضرورت، بصورت دوره‏اي بروز رساني مي گردد.
10- شايان ذکراست محققين و مراکز علمي وپژوهشي محترم مي بايست پروپوزال هاي مربوطه را براي بررسي به دفتر ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي واحد تحقيق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به آدرس زیر ارسال نمايند.
 

اصفهان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، صندوق پستي 161-84815  - دفتر ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي
دورنگار: 52735483-031
پست الکترونيکي: UCP@MSC.IR
تلفن تماس: 52735464-031

دريافت فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتی

 

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0