شکست دادن ویروس کرونا قطعا امکان پذیر است اگر به توصیه مسئولان امر در این زمینه عمل کنیم، در خانه بمانیم و نکات بهداشتی را رعایت کنیم. به این منظور روابط عمومی فولاد مبارکه با همکاری سایر واحدها اقدام  به انتشار فایل‌های آموزشی نموده است.
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0